Archiv štítku: přirozenost

Proč ta přirozenost?

Přirozenost nejlépe vystihne daný okamžik.
Ani tyto řádky nevznikají náhodou či jako objednávka od kohokoliv zvenku.
Nejlépe dokážeme vystihnout daný okamžik, pokud jsme připraveni ve slova smyslu své přirozenosti a talentu. Jednáme na základě intuice s nástroji, které nám logicky náleží a které umíme ovládat. Tělo je pak vykonavatelem toho co z nás prostupuje duší a logikou, která to lehce řídí. Jinak se všechno řídí samo. Tak jako příroda.