Archiv štítku: bohatství

Čas věnovaný něčemu, co nevyužijete z 95 % ve svém životě. Především Váš talent.

Jsou to poučky, které jste si dovolili lít do hlavy od rodičů, učitelů i kamarádů. Od lidí, kteří to s Vámi myslí dobře. Dobře je 3. Dobře je průměr.
Navzdory tomu, že jsou naprosto mimo Vaše vnitřní, niterné, hodnoty. Přesvědčení a cítění.
Na jednu stranu jsou součástí Vaši životní cesty. Všechno se děje, jak se dít má. Vše je OK.
Na druhou stranu Vaší povinností a právem je žít život, takový jaký cítíte a jaký chcete mít.

Máte právo a možnost vypnout autopilota. Přestat poslouchat ostatní lidi a začít poslouchat sami sebe. Kdy? Teď.

Vypnout autopilota však představuje vzít otěže do svých rukou.
Převzít zodpovědnost za všechny svoje vyslovené názory, uskutečněné činy i drobné vize.
I drobné vize vytváří celkový obraz Vaší práce i soukromého života.
Důležité je činnosti, o nichž máte jasné vize:
1) Uskutečňovat. Už teď. Ať jste v jakékoli situaci. Pokud jste na dně, dodá vám energii. Pokud jste na vrcholu, získáte větší rozhled.
2) Mluvit. Už teď. Z jiskry vzniká plamen. Plamen ve smyslu zapálení pro věc, Vaši činnost.
3) Prezentovat se. Už teď. I kdybyste si pořídili stránky na bezplatném publikačním portálu (webnode.cz, websnadno.cz). Podchyťte základ svého nadšení. Dejte světu o sobě vědět.
4) Vzdělávat se v nich. Jen praxí a vzděláváním se člověk mistrem stává. Člověk má na sobě pociťovat růst a vývoj.
5) Vzdělávat. Vzdělávat formou jednoduchých tipů a návodů. Které si lidé mohou doma (v práci) udělat sami. Na pokročilejší jste tu VY: MISTŘI, EXPERTI V OBLASTI.

Rozvíjejte svůj talent. Váš talent je těch 5 %, které Vám vyplní Váš život z 95 %. Spolu se spokojenou rodinou.

A jak objevit svůj talent? Jednoduše. Začněte, už teď, sebe sama více poslouchat. O čem mluvíte?
Co Vás zajímá ve volném čase, jakým činnostem se věnujete?
Jaký obor Vás zajímá?
A jakému oboru byste se chtěli nejraději věnovat, pokud byste měli zajištěny základní potřeby (bydlení, jídlo, mobil apod.)?

Tento článek je pro lidi, kteří chtějí žít život vyšší než průměr.

Krásný den Vám přeje Tomáš Verner

PS: V tomto článku chybí jedna položka: Jistota. Jedinou jistotu máte sami v sobě. Jistotu v sobě máte v mistrovském ovládání toho, co umíte. Stačí, když umíte dvě věci perfektně. Nejlépe, které spolu souvisí. Třeba německý jazyk a zeměpis 😉
Už teď na tom pracujme 🙂

Návod, jak bojovat s prokrastinací – chronickým odkládáním.

Jak bojovat s prokrastinací – chronickým odkládáním.

Nejdříve si vysvětlíme pojem Prokrastinace. Cituji tetu Wikipedii: „Prokrastinace je výrazná a chronická tendence (snaha) odkládat plnění (většinou administrativních či
psychicky náročných) povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu. Může představovat rizikový fenomén pro duševní zdraví. Psychologové často popisují takové chování jako mechanismus pomáhající jedinci vyrovnat se s úzkostí spojenou s výkonem dané činnosti. Podle některých vědců jsou kritéria definující
prokrastinaci následující: je kontraproduktivní, zbytečná a zdržující.“

Můj návod:
1. Přestaňte bojovat. Přestaňte bojovat s prokrastinací. Svou prokrastinaci přijměte úplně stejně, jako barvu svých očí. Čemu věnujete svou pozornost (boji s odkládáním), to roste. Navíc je to nekonečný boj s větrnými mlýny.
Možná právě toto Vám zastírá příležitost chytnout se svého proudu bohatství.
2. Stanovte si priority činností a věcí, které jsou pro Vás důležité a potřebné. Je velká pravděpodobnost, že se soustředíte na věci či činnosti, které když neuděláte, nic se nestane.
3. Přestaňte se porovnávat, srovnávat a hodnotit s ostatními. Je to ztráta času. A energie.
4. Přiznávám, že se může jednat o Vaše povinnosti, které mohou být pro Vás důležité. Je nutné, abyste je udělali přímo Vy? Napadlo Vás najít člověka, který má na tuto konkrétní činnost talent, vlohy, nadání a zkušenosti?
Co je neproduktivní? Odkládání činností, které umím výborně? Nebo odkládání činností v kterých se plácám?
5. Co je důležité pro někoho jiného, nemusí být důležité pro Vás. Sepište si činnosti, které jsou součástí procesu, který je pro Vás důležitý. A napište si k nim, co se stane, pokud je neuděláte.
6. Projděte svůj mobilní telefon, emailové kontakty. Také zalovte v paměti, zda jste vy někdy někde viděli auto, dům nebo plakát, který Vám může pomoci.
Lidé, kteří Vám mají pomoci, Vám do života přijdou vždy ve správnou chvíli.
7. Věřte. Víra ve skvělé dokončení Vašeho procesu je potřebná.

Ps: Celý tento návod popíra jedna faktická zkušenost. Hybné Vesmírné síly, které jsou všude kolem nás, mají nejlepší přehled nad děním ve Světě.
Člověk se zvládne naučit cokoliv. A člověk dokáže všechno, co si lidská mysl dokáže představit. Někdy však osud, vesmír, Bůh, ,,ten nahoře“, Vám dává jasný signál, že tudy cesta nevede. Jak říká Mark Džirasa: ,,Co se Vám v životě rozpadá, možná teprve konečně zapadá“. Lidé i věci nám do života přichází, aby nás něco naučili 🙂 A zase odešli. Pokud už nejsou potřeba 😉 Poděkujte jim a dovolte si je pustit.

Krásný den Vám přeje Tomáš Verner