Archiv rubriky: Osobnostní rozvoj

Jiné úhly pohledy, které Vás mohou v osobním i pracovním životě posunout jinam.

Jak a proč přestat stát na místě a pohnout se vpřed

Jak a proč přestat stát na místě a pohnout se vpřed

Všechno na Světě/Zemi je energie. Půda, život, člověk/lidé, strom, ptáci, peníze, objetí. Jen každé a všechno v jiné podobě (získali jinou formu/informaci).

Všechno na Světě plyne, víří, proudí. Jen lidé se snaží stahovat k sobě co nejvíce energie. Získat té energie více a ještě více. Jsou za to ochotni i obětovat další a další energii.
Vrátí se jim tato investovaná/vydaná energie? A vrátí se jim v takové podobě, v jaké oni chtějí nebo i konkrétní podobu vrácené energie musí vynaložit další energii?

Pohybujeme se tedy, nebo stále stojíme na místě?

Mám dojem, cítím, že čím déle a klidněji stojíme na místě, tím rychleji všechno potřebné přichází k nám. Možná je to osud, Vyšší vědomí, Bůh, Láska, Vesmír, Příroda …

Každopádně v okamžiku, kdy přestanete chtít ,,někam“ patřit (do skupiny a podobně), začnete patřit všude.

Všechno je láska

Všechno je láska.

Všechno je láska. Všechno je naplnění. Špatné i dobré. Hezké i škaredé. Všechno je láska. A zároveň nic; ničím.

Všechno je energie v pohybu; i energie na místě stojící.

Všechno se (z)rodí i pomine. Rychle či pomaleji. Dříve či později. Ano i ne.

Důvod je (snad) jediný: naplnění.

A vlastně stále je všechno stejné. Beze změny. Všechno se rodí i kolabuje. Možná jen proto, abychom si to my, lidé, uvědomili.

Láska je láska. I smrt je láska. Je to Boží završení života. Jeho naplnění. Možná je o životě každého z nás už rozhodnuto; možná si o něm rozhodujeme sami. A možná vůbec nemáme potuchy, co se tu děje. A možná všechno dohromady. A možná je zbytečné se tím zaobírat. Vždyť na Světě, v životě, je tak …

Bipolárnost, dualita; O tom, co v životě potřebujeme

Bipolárnost, dualita; O tom, co v životě potřebujeme

A vlastně o tu bipolárnost v životě jde. Copak je stále všechno a pořád je černé nebo bílé? A to je to, po čem lidé touží; po rozmanitosti, po změně toho co jim (už) nevyhovuje k tomu, co chtějí. Co jim bude vyhovovat; i kdyby jen na chvilku. Protože v tom je plynulý proud. Na rozdíl od plánované, strojené přesnosti struktury/hierarchie.

A děje se to na všech úrovních: rodiny, malé, střední i velké firmy/korporace, státu. Tolik lidí by chtělo ovládat druhé. Přitom sami mají problém se sebou. Se svou ,,proti“váhou; dualitou, bipolárností. A vším tím ,,někde“ mezi. Lidé sami by si i ušetřili starosti a práci, když přestanou chtít všechno přesně pojmenovávat, řadit a kategorizovat. Stejně to druhému člověku bude málo jasné :-D. Protože to prostě (nejspíš) znát nebude, to Vaše pojmenování ;-).

A zároveň/na druhou stranu, jsou lidé, kteří se dokáží vést/zabavit/uživit sami. A jsou také lidé, kteří tyto schopnosti, talent, nemají. A jsou lidé, kteří poletují někde mezi. A zároveň se všchni mohou v průběhu života octnout kdekoliv jinde, než byly (dlouho) předtím, kde jste/jsme je znali. Tak jako přelétaví politici. Jenže ti jsou, na rozdíl od ,,zaměstnanců“ a většiny podnikatelů, trvale vystaveni/exponovaní veřejnosti. A tak nějak tuším, že zato draze platí. Minimálně ztrátou soukromí, po kterém lidé také touží a potřebují ho. A zase se to děje na všech úrovních: státu, firem všech/jakékoliv velikosti, rodiny. Dost možná i jednotlivce jako sebe samého.

A dost možná, že boj, konflikty a rozepře, které sledujeme kolem nás se dějí jen v nás samotných. A to ,,co se děje“ venku jen zrcadlí, co se děje v nás. A ukazuje to bipolaritu/protiváhu toho co chceme. Protože, jsme schopni to vidět sami v sobě, že nám to musí nastavovat zrcadlo okolí?
A bez hodnocení, zařazování, kategorizování… všechno je ok, všechno je v pohodě. Prostě to tak je. Stejně tak, jako stromy jsou zelené a obloha modrá (někdy). Stejně tak, že někdy něco uděláte tak a jindy jinak. A někdy je výsledek stejný a někdy rozdílný. Důležitý je Váš stav naplnění, lásky a štěstí.

Mám všechny moc rád. Váš Tomáš Verner

Energie

Energie

Všechno v životě je jenom jiná forma energie. Energie jsou lidé, stromy, domy, vzduch, vítr, peníze, růže i čaj.

Jen každý člověk, živočich, strom či předmět vyžaduje jinou formu příjmu té svojí energie. Aby mohl fungovat, žít.

I život sám o sobě je energie. A energie v životě samotném se přesouvá, přelévá, proudí. A když stojí, stojí i život.

A všechno v životě chce žít. Energie chce téci, proudit. Proč se nechat spoutávat?

Tvořte, pracujte, odpočívejte=nabírejte energii. Radujte se i plačte.

Energie se mění. Mění svou formu. Pořád je však jen jedna 😉